نمایش دادن همه 5 نتیجه

شکلات بار مخلوط غلات و میوه های خشک کیتاریچ با طعم 5 میوه جنگلی

Cereal Bar With 5 wild fruits
 • مناسب همه سنین
 • افزایش انرژی بدن
 • ساخت کشور ایران
 • تولید شده از مواد با کیفیت
 • بسته فشرده شده غلات
 • فاقد شکر

شکلات بار مخلوط غلات و میوه های خشک کیتاریچ با طعم 5 میوه خشک

Cereal Bar With 5 Dried Fruits

 • مناسب همه سنین
 • افزایش انرژی بدن
 • ساخت کشور ایران
 • تولید شده از مواد با کیفیت
 • بسته فشرده شده غلات
 • فاقد شکر

شکلات بار مخلوط غلات و میوه های خشک کیتاریچ با طعم زغال اخته و پرتقال

Kita Rich Cereal Bar With Dried Fruits

 • مناسب همه سنین
 • افزایش انرژی بدن
 • ساخت کشور ایران
 • تولید شده از مواد با کیفیت
 • بسته فشرده شده غلات
 • با روکش فرآورده کاکائویی سفید
 • فاقد شکر

شکلات بار مخلوط غلات و میوه های خشک کیتاریچ با طعم سه مغز آجیل

Cereal Bar With 3 nuts
 • مناسب همه سنین
 • افزایش انرژی بدن
 • ساخت کشور ایران
 • تولید شده از مواد با کیفیت
 • بسته فشرده شده غلات
 • فاقد شکر

شکلات بار مخلوط غلات و میوه های خشک کیتاریچ با طعم موز

Kita Rich Cereal Bar With Dried Banana

 • مناسب همه سنین
 • بار فشرده شده مخلوط غلات و موز خشک
 • با روکش فرآورده کاکائویی شیری
 • افزایش انرژی بدن
 • ساخت کشور ایران
 • تولید شده از مواد با کیفیت
 • بسته فشرده شده غلات
 • فاقد شکر